Ogłoszenie o zamówieniu

11 cze 2018, 00:00 Czy informacje dotyczące prawa opcji stanowią obligatoryjny element ogłoszenia o zamówieniu?

Ogłoszenie o zamówieniu ma na celu przyciągnięcie jak największej rzeszy wykonawców do złożenia oferty w danym postępowaniu. Zakres treści ogłoszeń jest w dużej mierze uregulowany ...

3 lis 2017, 16:26 Czy będzie naruszeniem przepisów Pzp zamieszczenie SIWZ na stronie internetowej w dniu 27 grudnia, jeżeli ogłoszenie o zamówieniu zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 grudnia?

Realizacja tego obowiązku napotyka jednak trudności praktyczne, gdy ogłoszenie o zamówieniu zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dzień nie będący dniem roboczym zamawiającego - najczęściej to sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy.