Ogłoszenie o zamówieniu

11 cze 2018, 00:00 Czy informacje dotyczące prawa opcji stanowią obligatoryjny element ogłoszenia o zamówieniu?

Ogłoszenie o zamówieniu ma na celu przyciągnięcie jak największej rzeszy wykonawców do złożenia oferty w danym postępowaniu. Zakres treści ogłoszeń jest w dużej mierze uregulowany ...

czytaj więcej
ś