Czy wskazanie liczby wizyt w ramach kryterium oceny ofert „Dyspozycyjność”, jako „5 wizyt” bez określenia iż jest to liczba minimalna w tygodniu, stanowi podstawe odrzucenia oferty?

Niesporne bylo, że odwołujący się wykonawca w złożonym formularzu ofertowym deklarując liczbę wizyt w ramach kryterium oceny ofert pn. Dyspozycyjność wskazał „5 wizyt” bez określenia iż jest to liczba minimalna w tygodniu.

Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego jako niezgodną z treścią SIWZ.

Skład orzekający uznał, że rzeczywiście treść zawarta w formularzu ofertowym złożonym przez wykonawcę jest niezgodna z treścią SIWZ. W kontekście postanowień SIWZ, do których należą treści formularza ofertowego, opisu pozacenowego kryterium oceny ofert, wzoru umowy oraz obowiązków wykonawcy, przewidywana częstotliwość wizyt inspektorów nadzoru robót ustalana jest, z jednym wyjątkiem, nie mającym znaczenia w sprawie, w rozliczeniu na jeden tydzień.

W tym kontekście wskazanie przez wykonawcę 5 wizyt, przy jednoczesnej deklaracji poszanowania wszelkich postanowień siwz oznaczać może jedynie, iż pominięcie określenia „minimum” x wizyt „w tygodniu” oznacza tylko omyłkę w treści oferty, której poprawienie nie powoduje istotnych zmian w stosunku do wymagań specyfikacji.

W rzeczywistości takiej omyłce nie można przypisywać znamion celowości jej popełnienia, jako że ocena taka wskazywałaby na zupełną nieracjonalność zachowań profesjonalnego wykonawcy. W ocenie Izby zatem rzeczywistą i jedyną wolą Odwołującego było zaoferowanie w kryterium „Dyspozycyjność" 5 wizyt w tygodniu jako wielkości minimalnej, a takie rozumienie oświadczenia wykonawcy znajduje podstawę w zasadach wykładni w art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego, mającego zastosowanie na mocy art. 14 ustawy Pzp.

W świetle powyższego Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że czynność odrzucenia oferty odwołującego nastąpiła z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez jego zastosowanie i naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp przez zaniechanie jego zastosowania.

Tym samym zamawiający nie miał podstaw odrzucenia oferty, która zawierała omyłki podlegające poprawieniu.

 

Wyrok z dnia 12 marca 2019 r., KIO 345/19
Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję