Zamawiający wskazał, że istnieje kilku producentów oferowanego sprzętu, zatem nie można zgodzić się, że doszło do naruszenia art. 29 ust. 2 Pzp

Zamawiający wskazał, że istnieje kilku producentów oferowanego sprzętu, zatem nie można zgodzić się, że doszło do naruszenia art. 29 ust. 2 Pzp

 

Odwołujący podtrzymał zarzut odnoszący się do zapisu Rozdziału I pkt 4 specyfikacji pojedynczego komputera, parametr pkt 10: „wykonanie testu dysku twardego oraz producenta”. W tej części Odwołujący podtrzymał wniesiony zarzut oraz swoje stanowisko w tej sprawie. Izba przychyliła się do stanowiska Zamawiającego w tej sprawie. Zamawiający wskazał na możliwość zaoferowania sprzętu co najmniej dwóch producentów (Dell, Lenovo), w tym również HP na podstawie złożonych dowodów. Zamawiający zauważył, że na rynku istnieje pięciu innych dużych producentów, a żaden z producentów nie wniósł odwołania. Wobec tego w ocenie Izby nie można zgodzić się z Odwołującym, że doszło do naruszenia art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, niedopuszczającego do sytuacji, w której przedmiot zamówienia opisany jest w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. W ocenie Izby w tym stanie faktycznym nie doszło właśnie do takiej sytuacji, gdyż sam Odwołujący przyznał, że na rynku występuje co najmniej dwóch producentów sprzętu (Dell i Lenovo). Zamawiający wykazał – poprzez złożone dowody – że Odwołujący ma możliwość złożenia oferty oraz że współpracuje z innymi producentami sprzętu (m. in. z producentem sprzętu Dell). Zamawiający wykazał również, że przy tak sformułowanym zapisie SIWZ „wykonanie testu dysku twardego oraz producenta” – poprzez złożone dowody – istnieje na rynku kilku producentów oferowanego sprzętu.

Ponadto – co również należy uznać, a jest istotne w tej sprawie, z czym Izba również się zgodziła – że Zamawiający określa swoje wymagania według własnych potrzeb do czego jest uprawiony. Jeśli powyższe zapisy nie naruszają zasady uczciwej konkurencji – co w tym postępowaniu odwoławczym nie zostało wykazane – Zamawiający uprawniony jest do określenia swoich wymagań według własnego uznania. Owszem opis przedmiotu zamówienia nie może ograniczać uczciwej konkurencji co wynika z przepisu art. 29 ust. 2 ustawy Pzp jednak zgodzić należało się, iż nie jest tak że Zamawiający w każdym przypadku ma otrzymać dokładnie to co wskazuje wykonawca, gdyż Zamawiający jako dysponent postępowania decyduje wobec prowadzonego postępowania co ma być przedmiotem zamówienia - z zastrzeżeniem oczywiście, że opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej konkurencji. Ograniczenie konkurencji na które powołuje się Odwołujący nie ma znaczenia wobec ograniczenia wynikającego z ustawy Pzp. W każdym przypadku – co do prowadzonego postępowania – konkurencja w jakimś stopniu jest ograniczona ze względu na wymagania postawione przez Zamawiającego.

Nie jest zatem wystarczające powołanie się wyłącznie na kwestie funkcjonalności, istotnym w świetle art. 29 ust. 2 ustawy Pzp jest wykazanie, że Zamawiający poprzez wprowadzone postanowienia specyfikacji mógł utrudnić uczciwą konkurencję.

Ponadto istotnym jest również to, że Zamawiający w tej sprawie uzasadnił swoje potrzeby, uzasadnił je również względami organizacyjnymi, przedstawiając stosowne dowody (regulaminy). Zamawiający wskazał, że w tym postępowaniu – co do spornego opisu – istnieje kilku producentów oferowanego sprzętu, zatem Izba nie mogła zgodzić się, że doszło do naruszenia art. 29 ust. 2 ustawy Pzp. Nie zostało również wykazane naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp.


Wyrok z dnia 22 stycznia 2018 r., KIO 31/18

 

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję