Oznakowanie

19 lis 2016, 19:35 Oznakowanie tyko w przypadku zamówień o szczególnych cechach

W przypadku gdy zamawiający nie będzie wymagać, aby roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniały wszystkie wymagania dotyczące oznakowania, będzie wskazywać poszczególne wymagania dotyczące oznakowania. Jeżeli wymagane będzie przedstawienie określonego oznakowania, zamawiający będzie obowiązany akceptować wszystkie oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania.