Wykonawca odebrał informację o wyborze oferty osobiście w siedzibie zamawiającego. Jak liczyć termin wniesienia odwołania?

Wykonawca odebrał informację o wyborze najkorzystniejszej oferty osobiście w siedzibie zamawiającego. Czy w takim przypadku termin na wniesienie odwołania liczy się tak, jak w przypadku przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty środkami komunikacji elektronicznej?


Odbiór informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty osobiście przez wykonawcę w siedzibie zamawiającego nie może być uznany za przesłanie takiej informacji w inny sposób niż środkami komunikacji elektronicznej.

W takim przypadku termin na wniesienie odwołania wynosi 10 dni od dnia osobistego odbioru informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty przez wykonawcę - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp albo 5 dni od dnia osobistego odbioru informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty przez wykonawcę - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Osobisty odbiór informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty przez wykonawcę umożliwia wykonawcy natychmiastowe zapoznanie się z jego treścią. W takim przypadku domniemywa się, że wykonawca zapoznał się z treścią informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z chwilą odebrania zawiadomienia od zamawiającego.

Takie samo domniemanie występuje w sytuacji, gdy zamawiający przesyła wykonawcy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty środkami komunikacji elektronicznej.


Opracowanie: Zespół wPrzetargach

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję