PZP, czyli POZNAJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Szkolenie:

POZNAJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: badanie ofert, warunki udziału w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, zmiany w umowie

Link do informacji o szkoleniu na platformie:

https://evenea.pl/pl/wydarzenie/poznajzp >>> 

 

Zapraszam na szkolenie,

problematyka warunków udziału w postępowaniu, oceny podmiotowej podmiotu trzeciego, badania ofert oraz zmiany umowy to jedne z najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Szkolenie, które odbędzie się 8 lutego 2022 r. jest poświęcone właśnie tej problematyce.

Podczas szkolenia udzielimy odpowiedzi na zawsze aktualne pytania:

 1. jak przebiega kwalifikacja podmiotowa wykonawcy w trybie podstawowym i przetargu nieograniczonym,
 2. jak badać podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe,
 3. kiedy zamawiający powinien wezwać do złożenia, poprawienia i uzupełnienia podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych,
 4. kiedy zamawiający nie powinien badać podmiotowych środków dowodowych złożonych przez wykonawcą samodzielnie, bez wezwania zamawiającego,
 5. kiedy zamawiający odrzuca ofertę po zbadaniu podmiotowych środków dowodowych,
 6. kiedy oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia,
 7. jak zamawiający powinien oceniać podmioty trzecie,
 8. jak określać warunki doświadczenia wykonawcy, a także osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe, uprawnienia),
 9. czy warto określać warunek posiadania ubezpieczenia OC,
 10. jak badać polisę OC,
 11. kiedy uzasadnione będzie wezwanie do potwierdzenia, że podmiotowe środki dowodowe złożone bez wezwania są nadal aktualne,
 12. jak w umowie określić zasady zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów,
 13.  jak dokonywać zmian umowy, które wynikają z błędów projektowych i robót nieprzewidywalnych.  

Uczestnicy szkolenia otrzymają unikatowe materiały szkoleniowe:

 1. prezentację ze szkolenia z orzecznictwem,
 2. przykłady zapisów w SWZ w wersji edytowalnej,
 3. gotowe opracowania uzasadnień faktycznych i prawnych odrzucenia oferty (wersje edytowalne) na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c oraz pkt 3 i 5 ustawy Pzp, 

Wiedza zdobyta podczas szkolenia umożliwi uniknięcie błędów w stosowaniu przepisów ustawy Pzp. 

Materiały szkolenie niewątpliwie usprawnią procedury związane z warunkami udziału w postępowaniu, podmiotowymi środkami dowodowymi oraz zmianami zawartej umowy.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 18:00-21:00.

Link zapisowy do szkolenia:
https://evenea.pl/pl/wydarzenie/poznajzp 

 

Serdecznie zapraszam na szkolenie

Józef Edmund Nowicki