Składanie i otwarcie ofert

2 sie 2017, 00:01 Czy wymaganie w SIWZ, aby wykonawca oznaczył kopertę ze składaną ofertą swoją nazwą i dokładnym adresem w sytuacji gdy, to dopiero podczas otwarcia ofert podaję się nazwy i adresy wykonawców, ponieważ treść ofert do czasu ich otwarcia jest niejawna, stanowi naruszenie przepisów Pzp?

Czy konieczność oznaczenia koperty nazwą i dokładnym adresem wykonawcy składającego ofertę jest wymaganiem czysto instrukcyjnym, czy też może rodzić po stronie wykonawcy żądanych skutków w przypadku nieopisania koperty, ponieważ treść ofert do czasu ich otwarcia jest niejawna.

7 kwi 2017, 11:16 Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia obejmuje opcję?

Zamawiający określił całość zamówienia z możliwością ewentualnej rezygnacji z jego z góry określonej części.