Wykonawca mógł również wcześniej, przed rozpoczęciem ofertowania sprawdzić działanie podpisu elektronicznego

Nie było spornym w świetle zeznań świadka, iż restart platformy odbył się na wniosek Odwołującego, co stoi w sprzeczności z treścią odwołania, w której wykonawca wskazał, iż okoliczność zawieszenia pracy platformy nie była mu znana. W ocenie Izby sytuacja ta nie może obciążać Zamawiającego i prowadzić do uznania, iż udostępnione wykonawcom narzędzie ograniczało dostęp do zamówienia, uniemożliwiając złożenie oferty w terminie. 

Po przywróceniu dostępu do platformy pozostawało ponad 20 minut na złożenie oferty, co w normalnym toku czynności powinno wystarczyć na skuteczne przejście przez procedurę ofertową, nawet zakładając konieczność ponownego wypełnienia formularza. Wykonawca mógł również wcześniej, przed rozpoczęciem ofertowania sprawdzić działanie podpisu elektronicznego (taką funkcjonalność posiada Platforma Zakupowa), czego nie uczynił. 

Mając na uwadze, że proces ofertowania wymaga zapewnienia nie tylko przez zamawiającego narzędzia posiadającego właściwości spełniające kryteria ustawowe, ale również wiedzy o tym jak z narzędzia skorzystać, to po stronie wykonawców spoczywa również ciężar i obowiązek właściwego przygotowania się zarówno od strony sprzętowo-aplikacyjnej, a w przypadku braku dostatecznej wiedzy, również od strony wsparcia informatycznego również w trakcie ofertowania. 

W przypadku Odwołującego zabrakło dostatecznego przygotowania zaplecza technicznego (wcześniejszego zainstalowania oprogramowania KIR Szafir), jak również wsparcia dla pracownika, który w ostatnich minutach potrzebował pomocy informatycznej w celu opatrzenia oferty podpisem elektronicznym. Wykonując czynności ze swojego domu, przy upływającym terminie na złożenie oferty, nie zdążył zakończyć procedury ofertowej i opatrzeć oferty podpisem elektronicznym. 

W tej sytuacji, to nie Zamawiający naruszył obowiązki jako organizator przetargu, a zatem nie można mówić o wadzie postępowania, która prowadzić miałaby do jego unieważnienia na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.

 

Wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r., KIO 669/21 
Źródło: www.uzp.gov.pl
 

ś