Środki ochrony prawnej

Kiedy sąd jest obowiązany dopuścić dowód z innej opinii biegłego lub odrzucić opinię?

 

Opinia biegłego podlega ocenie Sądu pod kątem rzetelności i prawidłowości opracowania oraz wniosków. W wyroku z dnia 30 maja 2017 r., IV CSK 473/16, Sąd Najwyższy stwierdził, że „Dowód z opinii biegłego jest dowodem szczególnego rodzaju, który nie może być zastąpiony innym dowodem. Z tego względu jeżeli przeprowadzona opinia jest niekompletna, oparta na błędnych założeniach, pomija istotne okoliczności lub jest nienależycie uzasadniona, a wskutek tego - nieprzydatna, sąd jest zobowiązany dopuścić dowód z dalszej opinii; odrzucenie opinii i polemika z jej wnioskami w sferze wymagającej wiadomości specjalnych stanowi naruszenie nie tylko art. 233 § 1, ale także art. 278 i 286 k.p.c. (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2009 r., III CSK 7/09, z dnia 18 kwietnia 2013 r., III CSK 243/12, z dnia 29 sierpnia 2013 r., I CSK 20/13 i z dnia 16 stycznia 2014 r., IV CSK 219/13, nie publikowane).”.

Podobne stanowisko wyraził Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 26 października 2015 r., III AUa 808/15, w którym stwierdził, że „(…) opinia biegłego podlega ocenie na podstawie właściwych dla jej przedmiotu kryteriów zgodności z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziomu wiedzy biegłego, podstaw teoretycznych opinii, a także sposobu motywowania oraz stopnia stanowczości wyrażonych w niej wniosków (por. wyrok S.N. z dnia 21 października 2004 r., V CK 143/04, LEX nr 585885). Opinia biegłego d.s. ciepłownictwa spełnia te kryteria - biegły wyjaśnił jednoznacznie na czym się oparł dokonując ustaleń w przedmiocie kwalifikacji kotłów obsługiwanych przez ubezpieczonego jako kotłów typu przemysłowego. Wskazał literaturę fachową, treści Polskiej Normy, odniósł się do parametrów technicznych kotów wynikających z dokumentacji technicznej uwzględnionej w materiale dowodowym. Mając na uwadze stanowczość, spójność i rzeczowość stanowiska i wniosków biegłego wynikające z jego opinii, Sąd Apelacyjny zaakceptował ocenę, iż jest miarodajna dla dokonania ustaleń.”.

 

Wyrok z dnia 14 listopada 2017 r., KIO 1441/17

 

Teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję