Środki ochrony prawnej

12 maj 2018, 16:09 Odwołujący, który złożył ofertę z ceną wyższą niż kwota przeznaczoną przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia spełnia przesłanki określone w art. 179 ust. 1 Pzp

Czynnością kwestionowaną badanym odwołaniem nie jest unieważnienie postępowania z powodu braku środków, lecz wybór najkorzystniejszej oferty, z tego powodu, że powinna być ona odrzucona przez zamawiającego, a wykonawca, który tę ofertę złożył, podlega wykluczeniu, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W tej sytuacji oddalenie odwołania nastąpiłoby nie z powodów ...

czytaj więcej
7 sie 2017, 00:01 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy - Pzp czynności podjętej przez zamawiającego

Informacja o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, nie jest środkiem ochrony prawnej sensu stricto.

czytaj więcej
19 lip 2017, 00:01 Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego

Z art. 185 ust. 2 Pzp wynika w sposób jednoznaczny, że jednym z elementów zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego, powinno być wskazanie, w czym wykonawca upatruje swego interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia odwołania na korzyść strony, do której przystępuje. Wskazanie interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia jest elementem istotnym zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego, ponieważ z art. 185 ust. 3 wynika, że wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

czytaj więcej
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję