Unieważnienie - art. 93 ust. 4

27 lut 2017, 00:02 Czy zamawiający może w SIWZ wskazać, że nie przewiduje zwrotu wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu ?

Uwzględniając rozumienie słowa „przewidzieć” można jedynie stwierdzić, że zamawiający zakłada, że nie będzie potrzeby zwrotu wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.