Możliwość samodzielnego usuwania błędnie opublikowanych dokumentów postępowania

„Na Platformie e-Zamówienia została udostępniona funkcjonalność umożliwiająca Zamawiającemu usuwanie błędnie opublikowanych dokumentów postępowania.

Aby usunąć błędnie opublikowany dokument z postępowania, zamawiający mający uprawnienia do tego postępowania, powinien wejść na kartę zarejestrowanego na Platformie postępowania/konkursu w statusie „wszczęte” i w sekcji „Pozostałe dokumenty postępowania” wybrać opcję „Usuń” znajdującą się obok nazwy dokumentu, który został błędnie udostępniony:

Po kliknięciu przycisku „Usuń” pojawi się pole tekstowe w którym należy wpisać powód usunięcia (max 50 znaków). Informacje wpisane w polu tekstowym będą publicznie widocznie!

Po wpisaniu informacji w polu tekstowym i kliknięciu przycisku „Zapisz” pod polem tekstowym, wyświetli się komunikat typu pop-up z pytaniem o potwierdzenie chęci usunięcia pliku/linku do postępowania. Należy potwierdzić lub wycofać się z czynności wybierając odpowiedź „Tak, chcę usunąć” lub „Anuluj”.

Czynności usuwania dokumentu nie można cofnąć!

Dokument usunięty z poziomu postępowania/konkursu nie będzie możliwy do pobrania/otwarcia. Nazwa usuniętego pliku/linku będzie widoczna dla wszystkich użytkowników niezależnie czy są zalogowani czy też nie. Dane nt. dokumentu zostaną wyszarzone, pojawi się także informacja zawierająca datę i powód usunięcia dokumentu podany przez zamawiającego. 

Informacja o usunięciu pliku/linku zostanie udokumentowana jako zdarzenie w raporcie z postępowania:
Powyżej opisana funkcjonalność dotyczy usuwania plików/linków zamieszczonych w sekcji „Pozostałe dokumenty postępowania”.

Zasady dotyczące udostępniania formularzy interaktywnych wniosku/oferty/pracy konkursowej pozostają bez zmian.

Uwaga:

W przypadku usuwania linku do dokumentu znajdującego się na lokalnych zasobach zamawiającego, należy pamiętać o faktycznym usunięciu docelowego pliku z miejsca znajdującego się pod wskazanym linkiem!
W związku z udostępnieniem funkcjonalności umożliwiającej zamawiającym na samodzielne usuwanie dokumentów w postępowaniu, dotychczasowy sposób usuwania dokumentów przez operatora Platformy e-Zamówienia na podstawie pisemnego wniosku zamawiającego jest niekatulany.”

 

Źródło informacji: 
https://ezamowienia.gov.pl/pl/usuwanie-blednie-opublikowanych-dokumentow-postepowania/