Praktyki branży IT dotyczące przygotowania klauzul waloryzacyjnych na podstawie art. 439 Pzp dla zamówień IT

Urząd Zamówień Publicznych zaprasza do „lektury opracowania dotyczącego przykładowych klauzul waloryzacyjnych dla sektora IT, przygotowanego przez reprezentantów branży informatycznej. Dokument został opublikowany w ramach Forum Praktyk Branżowych, które jest dostępne na stronie internetowej Urzędu. Mając na uwadze złożoność zagadnienia jakim są klauzule waloryzacyjne oraz różnorodność umów i stanów faktycznych do których mogą znaleźć one zastosowanie, eksperci sektora informatycznego opracowali przykładowe zestawy klauzul waloryzacyjnych. Zestawy te różnią się przede wszystkim zastosowanymi w nich wskaźnikami makroekonomicznymi, które są użyte w algorytmach obliczeniowych, ale także poziomem skomplikowania oraz dostępnością danych statystycznych, które określają te wskaźniki. Uwzględniają one również uwarunkowania rynku wykonawczego.

Opracowanie powstało w wyniku współpracy następujących zrzeszeń sektora IT:

  1. Izba Gospodarki Elektronicznej
  2. Polska Chmura - związek pracodawców
  3. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
  4. Polskiego Towarzystwa Informatycznego
  5. Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - ZIPSEE Cyfrowa Polska

Powyższa lista organizacji zaangażowanych w przygotowanie dokumentu, wskazuje na szerokie spectrum branżowych zrzeszeń sektora IT, co czyni dokument ważnym głosem środowiska w zakresie formułowania klauzul waloryzacyjnych.

Przypomnijmy, że Forum Praktyk Branżowych pozwala na wymianę doświadczeń i pogłębianie kompetencji w zakresie specjalistycznych zamówień w ramach konkretnych branż. Przedstawiciele rozmaitych obszarów życia gospodarczego mają możliwość dzielenia się swoimi pomysłami oraz wypracowanymi stanowiskami w obszarach, w których często konieczne jest uzyskanie wsparcia merytorycznego w momencie prowadzenia postępowania przez Zamawiających. Forum służy więc jako przydatne źródło wiedzy i inspiracji do przygotowywania dokumentacji postępowania. Mamy nadzieję, że opublikowany dzisiaj dokument pomoże Zamawiającym w przygotowywaniu funkcjonalnych klauzul waloryzacyjnych dla umów z obszaru IT.”

 

Materiały:
Rekomendacje branży IT dotyczące przygotowania klauzul waloryzacyjnych na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówień IT

https://www.gov.pl/attachment/3c9ab06c-b63d-4e1a-90ac-ba16b91f6f42 

Źródło: www.uzp.gov.pl