Jak w SWZ uwzględniać aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne

„Urząd Zamówień Publicznych opracował pakiet przykładowych zapisów w dokumentach zamówienia dotyczących uwzględniania w postępowaniach o udzielenie zamówienia aspektów społecznych, środowiskowych i innowacyjnych.

Pakiet zawiera trzy odrębne opracowania, które precyzyjnie omawiają wspomniane aspekty oraz przedstawiają propozycje ich zastosowania.

Celem opracowanych materiałów jest zwiększenie świadomości i skuteczności uwzględniania aspektów zrównoważonych i innowacyjnych w procedurze udzielania zamówień publicznych. Każde opracowanie zawiera starannie przygotowane przykłady, które mogą stanowić punkt wyjścia do opracowywania własnych zapisów, dostosowanych do konkretnych potrzeb i warunków zamówienia.”

Serdecznie zachęcamy wszystkich zamawiających do zapoznania się z opracowanymi materiałami. Wierzymy, że zawarte w nich przykłady będą inspirujące i pomogą w efektywnym realizowaniu zamówień, sprzyjając jednocześnie zrównoważonemu rozwojowi i innowacyjności.”
 

Poniżej linki do publikacji Urzędu Zamówień Publicznych:

https://www.gov.pl/attachment/7af32540-8f97-4763-aa2d-b5e6ce0b96ff (aspekty środowiskowe)

https://www.gov.pl/attachment/5bca2e26-9a52-4fa6-8ecb-bcf4d3938819 (aspekty społeczne)

https://www.gov.pl/attachment/10669ed0-925e-4a9e-bd21-ef8acf4afcc4 (aspekty innowacyjne)

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/uzp