Udzielanie zamówień publicznych na urządzenia drukujące i wielofunkcyjne

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych „Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pn. „Udzielanie zamówień publicznych w zakresie urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych, urządzeń mobilnych oraz systemów digital signage”. 

Dokument stanowi efekt współpracy w ramach grupy roboczej dot. zamówień publicznych na sprzęt komputerowy. W skład grupy, obok przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych, weszli reprezentanci zrzeszeń branżowych, które wyraziły chęć uczestniczenia w tym projekcie, tj.: Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - ZIPSEE Cyfrowa Polska, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych oraz Izby Gospodarki Elektronicznej. 

Z uwagi na przyjęte założenie, dokument nie zawiera omówienia kwestii proceduralnych dotyczących udzielania zamówień na gruncie ustawy - Prawo zamówień publicznych, lecz skupia się na aspektach i zagadnieniach technicznych z omawianego obszaru.

Dokument pokazuje rozwiązania techniczne i zwraca uwagę na najważniejsze aspekty udzielania zamówień na wskazane w nim grupy urządzeń, pozostawiając Zamawiającym swobodę w wyborze rozwiązań, dzięki czemu ułatwia sformułowanie adekwatnych, odpowiadających na różne potrzeby Zamawiających, zapisów w dokumentacji zamówienia.

Zapraszamy również do lektury dokumentu.

 

Link do dokumentu:
https://www.gov.pl/attachment/1b644fff-48ee-48d8-8e11-c7694802b2d4