Zmiana rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych

W dniu 7 września 2023 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw pod poz. 1824 rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, które wejdzie w życie z dniem 22 września 2023 r. i będzie miało zastosowanie do postępowań wszczętych od tej daty.

Rozporządzenie wprowadza zmiany w § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, § 11 ust. 1 oraz § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

Na czym polegają wprowadzone zmiany?

Zapraszamy do lektury szczegółowej informacji dostępnej w sekcji „Materiały”:

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń
https://www.gov.pl/attachment/d320fb84-8632-4d60-aa98-08a96d00597e

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
https://www.gov.pl/attachment/ef25b838-a92f-452e-a447-ad41e15266a0

 

Informacja pochodzi ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych