„Aktualnie nie ma obaw co do przyszłego funkcjonowania elektronicznych narzędzi komunikacji udostępnianych przez Urząd Zamówień Publicznych” – zapewnia Hubert Nowak - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, Hubert Nowak - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych informuje, że „20 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza, wydała wyrok w toczącym się postępowaniu na budowę platformy e-Zamówienia. Rozstrzygnięcie nakazuje m.in. unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenie oferty złożonej przez konsorcjum firm European Dynamics Luxembourg SA z siedzibą w Luksemburgu i European Dynamics SA.”

Niezależnie od powyższego, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zapewnia, że „aktualnie nie ma obaw co do przyszłego funkcjonowania elektronicznych narzędzi komunikacji udostępnianych przez Urząd Zamówień Publicznych. W przypadku ewentualnego dalszego przedłużenia procedury, Urząd podejmie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonowania elektronicznych narzędzi komunikacji udostępnianych przez Urząd Zamówień Publicznych zgodnie z wymaganiami nowego Prawa zamówień publicznych.”

„O szczegółach aktywności Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie platformy e-Zamówienia oraz o dodatkowych działaniach zabezpieczających w zakresie elektronizacji informować będziemy na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych” - zapewnia również Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
 

Źródło:  www.uzp.gov.pl 

ś