Dzień 2 marca 2020 r. jest ostatnim dniem składania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach w 2019 r.

Urząd Zamówień Publicznych przypomina o obowiązku przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 98 ustawy - Prawo zamówień publicznych, rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach w 2019 r.

Urząd Zamówień Publicznych informuje, że roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w 2019 r. należy przekazać w terminie do dnia 2 marca 2020 r.

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono elektroniczny, interaktywny formularz rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach - http://sr.uzp.gov.pl

Przygotowanie i przekazanie sprawozdania możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Aby wypełnić formularz należy posiadać login i hasło do Biuletynu Zamówień Publicznych.

Wszelkie zmiany, dotyczące danych Zamawiającego zapisanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, należy zgłaszać mailowo na adres biuletynzp@uzp.gov.pl, podając login, którego dotyczy zgłoszenie, oraz dane do zmiany.

O wprowadzeniu zmian Urząd Zamówień Publicznych będzie informował.

 

Informacja pochodzi ze strony internetowej:
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/2-marca-2020-ostatnim-dniem-skladania-sprawozdania-rocznego/2-marca-2020-ostatnim-dniem-skladania-sprawozdania-rocznego

 

ś