Od 1 stycznia 2018 r. nowe wysokości progów unijnych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro


"Od stycznia 2018 r. nowe wysokości progów unijnych oraz nowy średni kurs złotego w stosunku do euro

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane cztery rozporządzenia Komisji Europejskiej zmieniające kwoty progowe stosowania dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE oraz 2009/81/WE, a także komunikat Komisji Europejskiej w sprawie równowartości w walutach krajowych nowych kwot progowych.
Od stycznia 2018 r. nowe wysokości progów unijnych oraz nowy średni kurs złotego w stosunku do euro.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane cztery rozporządzenia Komisji Europejskiej zmieniające kwoty progowe stosowania dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE oraz 2009/81/WE, a także komunikat Komisji Europejskiej w sprawie równowartości w walutach krajowych nowych kwot progowych.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0017.01.ENG&toc=OJ:L:2017:337:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0019.01.ENG&toc=OJ:L:2017:337:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0021.01.ENG&toc=OJ:L:2017:337:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0022.01.ENG&toc=OJ:L:2017:337:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.438.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2017:438:TOC

Z rozporządzenia delegowanego Komisji dotyczącego zamówień klasycznych wynika, że zmieniony został art. 4 lit. a-c oraz art. 13 lit. a i b dyrektywy 2014/24/UE. Zmienione zostały zatem wartości progowe stosowania tej dyrektywy: z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych oraz z 135 000 euro na 144 000 euro lub z 209 000 euro na 221 000 euro w przypadku dostaw i usług.

Z rozporządzenia delegowanego Komisji odnoszącego się do zamówień sektorowych wynika, że zmieniony został art. 15 lit. a i b dyrektywy 2014/25/UE. Zmienione zostały więc wartości progowe stosowania dyrektywy sektorowej: z 418 000 euro na 443 000 euro  w przypadku dostaw i usług oraz z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych.

Z rozporządzenia Komisji dotyczącego zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wynika, że zmieniony został art. 8 dyrektywy 2009/81/WE. Zmienione zostały zatem wartości progowe zamówień: z 418 000 euro na 443 000 euro w przypadku dostaw i usług oraz z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych.

Z rozporządzenia delegowanego Komisji dotyczącego koncesji wynika, że zmieniony został art. 8 dyrektywy 2014/23/UE. Zmieniona została zatem wartość koncesji, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro.

Wszystkie ww. rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Z komunikatu Komisji Europejskiej określającego równowartości walut krajowych w odniesieniu do ww. kwot progowych (wyrażonych w euro), od których stosowane są przepisy dyrektyw: 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE oraz 2009/81/WE, wynika, że kwota progowa:

  1. 80 000 euro stanowi równowartość kwoty 344 936 zł,
  2. 144 000 euro stanowi równowartość kwoty 620 885 zł,
  3. 221 000 euro stanowi równowartość kwoty 952 886 zł,
  4. 443 000 euro stanowi równowartość kwoty 1 910 083 zł,
  5. 750 000 euro stanowi równowartość kwoty 3 233 775 zł,
  6. 1 000 000 euro stanowi równowartość kwoty 4 311 700 zł,
  7. 5 548 000 euro stanowi równowartość kwoty 23 921 312 zł.

Zatem średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynosi 4,3117.

Aktualnie na szczeblu krajowym finalizowany jest proces legislacyjny mający na celu wydanie poniższych rozporządzeń:

  1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (upoważnienie ustawowe art. 11 ust. 8 ustawy Pzp);
  2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (upoważnienie ustawowe art. 35 ust. 3 ustawy Pzp);
  3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (upoważnienie ustawowe art. 18 ust. 2 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi).

O opublikowaniu ww. rozporządzeń w Dzienniku Ustaw poinformujemy odrębnym komunikatem."

 

Powyższa informacja pochodzi ze strony internetowej UZP:
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/nowe-rozporzadzenia-ws.-kwot-progowych-w-zamowieniach-publicznych
 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję