Obowiązek opisania kryteriów jakościowych nie oznacza jego uszczegółowienia z dokładnością, co do każdego elementu

WARTO WIEDZIEĆ O TYM, ŻE …

 

obowiązek opisania w SIWZ kryteriów oceny ofert innych niż cena (np. jakościowych) nie oznacza jego uszczegółowienia z dokładnością, co do każdego elementu, a wystarczające jest, że zostanie określona skala pomiaru oraz taki opis kryterium, który nie będzie pozostawiał wątpliwości interpretacyjnych, co się pod nim kryje, w szczególności, jakie cechy oferowanego wyrobu będą uznane za pożądane, wysoko ocenione, jakie zaś będą decydowały o niższej ocenie”.

 

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 30 października 2014 r., KIO 2183/14, KIO 2186/14

Źródło:  www.uzp.gov.pl