Prawo opcji polega na określeniu minimalnej i gwarantowanej wielkości zamówienia oraz dodatkowej wielkości zamówienia, których realizacja będzie uzależniona od warunków umowy

Istota prawa opcji polega na określeniu minimalnej wielkości lub zakresu zamówienia, które zostaną na pewno zrealizowane, oraz dodatkowej wielkości lub zakresu zamówienia, których realizacja będzie uzależniona od określonych w umowie okoliczności. Dodatkowa wielkość lub zakres zamówienia stanowią uprawnienie zamawiającego, z którego nie musi on skorzystać.

Zamawiający, korzystając z prawa opcji, musi zatem precyzyjnie określić wielkość lub zakres zamówienia, które zostaną przez niego zrealizowane, gdyż umożliwia to wykonawcom prawidłowe obliczenie ceny oferty (tak w wyrokach z dnia 23 lipca 2010 r., KIO/UZP 1447/10 i dnia 16 listopada 2010 r., KIO/UZP 2376/10). 

Wykonawcy nie przysługuje natomiast prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie dotyczącym opcji (poszerzonym), jeśli zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji w toku realizacji umowy (tak w wyrokach z dnia 28 maja 2013 r., KIO 1168/13 i z dnia 14 października 2013 r., KIO 2172/13; KIO 2177/13).

 

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

ś