W trybie przetargu nieograniczonego wszczęciem postępowania nie jest zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

WARTO WIEDZIEĆ O TYM, ŻE …

 

W trybie przetargu nieograniczonego wszczęciem postępowania nie jest zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, anie jego publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej to czynności poprzedzające wszczęcie postępowania.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

 

ś