Wykonawca może zsumować środki finansowe na rachunku bankowym i zdolność kredytową

Wykonawca może również potwierdzić spełnianie warunku udziału w postępowaniu częściowo przez wykazanie, że zsumowanie jego własnych środków finansowych na rachunku bankowym i zdolności kredytowej na określoną kwotę (lub już udzielonego kredytu pozostającego do jego dyspozycji) daje w rezultacie wymagany w postępowaniu poziom zdolności finansowej.

 

Wyrok z dnia 23 listopada KIO 2480/12

Źródło:  www.uzp.gov.pl