Wartość zamówienia - art. 32 ust. 2

23 mar 2018, 00:02 Wartość prac polegających na likwidacji toru motocrossowego oraz wykonaniu nawierzchni targowiska miejskiego szacuje się łącznie

Ustalając wartość zamówienia na roboty budowlane, nawet jeżeli roboty odnoszą się do różnych obiektów budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego, ale składają się na jedno zamierzenie budowlane wyznaczone wspólną funkcją gospodarczą i techniczną, jaką ta inwestycja ma pełnić, zamawiający powinien zsumować wartość robót składających się na to zamierzenie.