Wartość zamówienia - art. 32 ust. 5

26 lis 2016, 23:12 Samodzielność finansowa wyodrębnionych jednostek organizacyjnych zamawiającego - art. 32 ust. 5 ustawy Pzp

Wyodrębnienie organizacyjne polega na przypisaniu jednostce określonych zadań i wyposażeniu jej w środki niezbędne do ich realizacji, a zatem na zapewnieniu integralności struktury organizacyjnej tej jednostki, umożliwiającej jej realizację zadań statutowych - z opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych.