Wykluczenie - art. 24 ust. 1 pkt 12

2 paź 2017, 00:01 Wykluczenie z postępowania wykonawcy z powodu niespełniania nieokreślonego warunku udziału w postępowaniu

Odwołujący domagał się wykluczenia Przystępującego z postępowania z powodu niespełniania przez niego warunku udziału w postępowaniu z uwagi na brak niezbędnych zezwoleń do wykonania przedmiotu zamówienia. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie.

czytaj więcej
ś