Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

14 lis 2017, 00:01 Konsorcjum wskazało, że wykonało kompleksową robotę budowlaną i przypisało sobie wartość wykonanych robót, co nie było prawdą, z uwagi na fakt, iż wykonawcą robót była inna niż Konsorcjum grupa wykonawców, z której każdy wykonywał określony zakres prac

Trybunał podkreślając ogólną zasadę łączenia potencjałów konsorcjantów zwrócił jednocześnie uwagę, iż w przypadku specyficznych zamówień można wymagać od konsorcjów wykazania pewnych kwalifikacji zawodowych wyłącznie od jednego z konsorcjantów, jeżeli nie można ich uzyskać przez proste połączenie potencjałów.

czytaj więcej
10 paź 2017, 00:05 Czy zamawiający może wpływać na treść umowy regulującej współprace wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia?

Określenie podziału zadań do realizacji w umowie regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może być przesądzające o tym, jakie czynności i zadania będą faktycznie realizowane przez poszczególnych wykonawców.

czytaj więcej
20 lut 2017, 07:24 Solidarność bierna konsorcjantów i nie rodzi skutku w postaci solidarnego domagania się zapłaty wynagrodzenia od zamawiającego

Każdy członek konsorcjum, realizując zamówienie publiczne, wykonuje prace kosztem własnego majątku i uprawniony jest do otrzymania stosownego wynagrodzenia.

czytaj więcej
ś