Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

14 lis 2017, 00:01 Konsorcjum wskazało, że wykonało kompleksową robotę budowlaną i przypisało sobie wartość wykonanych robót, co nie było prawdą, z uwagi na fakt, iż wykonawcą robót była inna niż Konsorcjum grupa wykonawców, z której każdy wykonywał określony zakres prac

Trybunał podkreślając ogólną zasadę łączenia potencjałów konsorcjantów zwrócił jednocześnie uwagę, iż w przypadku specyficznych zamówień można wymagać od konsorcjów wykazania pewnych kwalifikacji zawodowych wyłącznie od jednego z konsorcjantów, jeżeli nie można ich uzyskać przez proste połączenie potencjałów.