Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wpływ ogłoszenia upadłości konsorcjanta na udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz na realizację umowy zawartej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

Ustawodawca uznał wykonawcę, wobec którego ogłoszono upadłość, za „wiarygodnego” jedynie w sytuacji prawomocnego zatwierdzenia układu nieprzewidującego likwidacji majątku upadłego ...

czytaj więcej 8 sty 2019, 00:00
Decyzja o zawiązaniu konsorcjum nie musi wynikać z braku możliwości samodzielnego wykonania zamówienia

Odwołujący podnosił, że na to, że celem porozumienia pomiędzy przystępującymi nie było rozłożenie ryzyka pomiędzy tymi dwoma podmiotami, wskazuje także ta okoliczność, że podmioty te w innych zbliżonych projektach infrastrukturalnych, nawet jeżeli składają ofertę w ramach konsorcjum, to nie występują razem, ale występują w konkurujących ze sobą konsorcjach ...

czytaj więcej 24 wrz 2018, 00:00
Konsorcjum wskazało, że wykonało kompleksową robotę budowlaną i przypisało sobie wartość wykonanych robót, co nie było prawdą, z uwagi na fakt, iż wykonawcą robót była inna niż Konsorcjum grupa wykonawców, z której każdy wykonywał określony zakres prac

Trybunał podkreślając ogólną zasadę łączenia potencjałów konsorcjantów zwrócił jednocześnie uwagę, iż w przypadku specyficznych zamówień można wymagać od konsorcjów wykazania pewnych kwalifikacji zawodowych wyłącznie od jednego z konsorcjantów, jeżeli nie można ich uzyskać przez proste połączenie potencjałów.

czytaj więcej 14 lis 2017, 00:01
Czy zamawiający może wpływać na treść umowy regulującej współprace wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia?

Określenie podziału zadań do realizacji w umowie regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może być przesądzające o tym, jakie czynności i zadania będą faktycznie realizowane przez poszczególnych wykonawców.

czytaj więcej 10 paź 2017, 00:05
Czy umocowanie lidera do reprezentowania konsorcjum jest uzależnione od wymienienia pełnego składu konsorcjum w każdym z pełnomocnictw, jakie udzielane jest liderowi?

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy wspólnie składający ofertę (członkowie konsorcjum) powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu (lidera). Dla skutecznego upoważnienia lidera do reprezentacji konsorcjum wystarczające jest więc jego umocowanie do reprezentacji konsorcjum, wynikające z udzielnych mu pełnomocnictw, a nie czysto formalna kwestia związana z wymienieniem wszystkich członków konsorcjum w treści każdego z pełnomocnictw.

czytaj więcej 19 cze 2017, 00:01
Solidarność bierna konsorcjantów i nie rodzi skutku w postaci solidarnego domagania się zapłaty wynagrodzenia od zamawiającego

Każdy członek konsorcjum, realizując zamówienie publiczne, wykonuje prace kosztem własnego majątku i uprawniony jest do otrzymania stosownego wynagrodzenia.

czytaj więcej 20 lut 2017, 07:24
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję