Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

26 lip 2017, 00:01 Upadłość jednego z konsorcjantów, a nawet ostateczna likwidacja, nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności pozostałych konsorcjantów solidarnych

Za realizację umów podwykonawczych każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odpowiada wobec zamawiającego, nawet jeśli tylko niektórzy z nich zawrą umowy podwykonawcze, bowiem ich odpowiedzialność jest solidarna ...

czytaj więcej
ś