KOMENTARZE PRAKTYCZNE - Składanie i otwarcie ofert

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert powinny być tak określone, aby wszyscy zainteresowani uczestniczeniem w otwarciu ofert mogli w tej czynności uczestniczyć.

Pomieszczenia (lokale), w którym będą składane i otwierane oferty, powinny być oznaczone w sposób umożliwiający przybycie wszystkich zainteresowanych uczestniczeniem w otwarciu ofert.

Miejsce składania i otwarcia ofert nie powinny utrudniać złożenia oferty lub uczestniczenia w otwarciu ofert również osobom niepełnosprawnym.

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują odrębnych terminów składania i otwarcia ofert składanych na poszczególne części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

 

Czy adres zamawiającego to miejsce składania ofert?

W wyroku z dnia 20 marca 2015 r., KIO 432/15, Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła pogląd wyrażony w wyroku z dnia 29 sierpnia 2008 r., KIO/UZP 855/08, w którym stwierdzono, że „Zamawiający błędnie przyjął, że dostarczenie oferty na adres Zamawiającego w terminie określonym oznacza, iż oświadczenie woli, jakim jest oferta, doszło do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.”

W wyroku KIO/UZP 855/08, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że ustawodawca w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp wyraźnie odróżnił adres zamawiającego od miejsca składania ofert.

Zatem zamawiający posiada pełną dowolność w określeniu tego miejsca. Jednocześnie ustawodawca ściśle powiązał ze sobą miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Za moment złożenia oferty należy uznać ... (...)

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, obejmuje opcję ... (...)

Tym bardziej, gdy przesunięcie terminu składania ofert byłoby o kilka czy kilkanaście minut przed wyznaczonym terminem składania ofert. W takiej sytuacji niemożliwe może okazać się (...)

 

Pozostała treść artykułu w e-booku:

KOMENTARZE PRAKTYCZNE - Składanie i otwarcie ofert  >>>

E-book zawiera 31 stron, format .pdf, rozmiar 531 KB

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję