Ustne lub telefoniczne uzgodnienia między zamawiającym a wykonawcą nie mogą być brane pod uwagę, gdyż postępowanie należy prowadzić w formie pisemnej, co wynika z zasady zamówień publicznych określonej w art. 9 ust. 1 Pzp

Ustne lub telefoniczne uzgodnienia między zamawiającym a wykonawcą nie mogą być brane pod uwagę, gdyż postępowanie należy prowadzić w formie pisemnej, co wynika z zasady zamówień publicznych określonej w art. 9 ust. 1 Pzp

 

Ze względu na Święto Zmarłych, zgodnie z zaprotokołowanym na rozprawie oświadczeniem odwołującego, odwołujący telefonicznie uzgodnił z przedstawicielem zamawiającego, że będzie mógł złożyć uzupełnienie w pierwszy dzień po dniach wolnych od pracy cyt. »W związku ze Świętem Zmarłych, odwołujący uzgodnił telefonicznie z panem Z., że termin na złożenie uzupełnień minie w pierwszy dzień po dniach wolnych od pracy i odwołujący osobiście zawiózł właściwe dokumenty«. Izba stwierdza, że pierwszym dniem roboczym po świątecznym dniu wolnym od pracy był 2 listopada 2017 r.

Jednak odwołujący dostarczył dokumenty dopiero 3.11.2017 r. co można stwierdzić na podstawie datownika (prezentaty zamawiającego) na dostarczonym dokumencie »potwierdzenie zezwolenia na pranie odzieży i bielizny sanitarnej PPIS z 7.07.2010 r.«.

Na pozostałych dwóch dokumentach będących spiętymi razem w dokumentacji zamawiającego »opinia sanitarna PPIS z 16.06.2015 r.« i »protokół kontroli PPIS z 8.08.2017 r.« brak datownika (prezentaty zamawiającego), jednak z wyjaśnień zamawiającego wynika, że oba te dokumenty zostały prawdopodobnie złożone razem 3.11.2017 r.  

Izba musi stwierdzić, że ustne czy telefoniczne uzgodnienia między zamawiającym a wykonawcą nie mogą być brane pod uwagę, gdyż postępowanie należy prowadzić w formie pisemnej, co wynika z zasady zamówień publicznych określonej w art. 9 ust. 1 Pzp, który to przepis brzmi »Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej«.

Ponadto odwołujący nie wykazał jakichkolwiek dowodów na przesunięcie terminu złożenia uzupełnień, a z zaprotokołowanej na rozprawie wypowiedzi odwołującego również nie wynika aby zamawiający wyraził zgodę na jakiekolwiek przesunięcie terminu złożenia uzupełnień.  

W związku z tym zamawiający nie mógł brać pod uwagę dokumentów wniesionych do zamawiającego po upływie terminu na złożenie uzupełnień.

 

Wyrok z dnia 29 listopada 2017 r., KIO 2405/17

 

Źródło: www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję