Nota o odpowiedzialności za teksty

Bezrzecze, dnia 6 grudnia 2017 r.

Ilekroć w Nocie odpowiedzialności za teksty jest mowa o:

 1. Administratorze - należy przez to rozumieć Józefa Edmunda Nowickiego prowadzącego działalność pod firmą CONEXIS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JÓZEF EDMUND NOWICKI, ul. Nowowiejska 17, 71-219 Bezrzecze, NIP: 8521618238, tel. 883 689 848, e-mail: kancelaria@conexis.pl
 2. Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z portalu, przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim informacji lub innych danych zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
 3. portalu - należy przez to rozumieć portal wPrzetargach (www.wPrzetargach.pl), który jest jest wydawanym elektronicznie dziennikiem w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), jako informacyjny portal internetowy, zarejstrowany w Sądzie Okręgowym w Szczecinie I Wydział Cywilny, w Rejestrze Dzienników i Czasopism, pod numerem 981,
 4. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,
 5. materiale - należy przez to rozumieć w szczególności teksty, komentarze, opinie, wypowiedzi, polemiki, obrazy, linki lub inne dane przekazane do portalu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej lub zamieszczone w miejscu wyznaczonym na portalu przez usługodawcę.

Administratorem danych osobowych jest Administrator.

Administrator nie przejmuje na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność udostępnionych informacji, w szczególności wskutek zmiany przepisów prawnych, orzecznictwa, opinii prawnych, wyników kontroli przeprowadzanych przez uprawnione podmioty, a także za informacje zawarte w publikacjach autorów.

Administrator nie wyraża zgody na zamieszczenie na portalu tekstów z naruszeniem praw osób trzecich, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.).

Administrator nie odpowiada za skutki powstałe w wyniku zastosowania się Użytkownika portalu do opinii lub stanowiska wyrażanego w publikacjach oraz innych materiałach prasowych zamieszczanych na portalu.

Portal nie jest źródłem prawa.

Administrator dołoży starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich.

Zabrania się powielania lub wykorzystywania chronionych prawem tekstów autorów, grafik, zdjęć, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo bez wyraźnej zgody ich właścicieli lub autorów.

Zabrania się zamieszczania na portalu lub przesyłania w celu zamieszczenia na portalu:

 1. materiałów zawierających groźby, zniesławienia, treści obsceniczne, podżegających, obraźliwych, pornograficznych, obelżywych, wzywających do nienawiści rasowej, religijnej, dyskryminacji, naruszających poufność lub prywatność, lub takich, które mogą sprawiać przykrość lub powodować niedogodność,
 2. materiałów, dla których Użytkownik nie uzyskał wszelkich koniecznych zezwoleń lub zgód, lub które stanowią lub powodują zachowanie, które mogłoby być uznane za przestępstwo, powodować powstanie odpowiedzialności cywilnej usługodawcy, lub które w inny sposób byłyby niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszałyby prawa osób trzecich lub które spowodowałyby szkody techniczne, w tym zawierające wirusy komputerowe pod każdą postacią, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki internetowe i inne złośliwe oprogramowanie lub dane,
 3. wulgaryzmów,
 4. reklam,
 5. przekazów stanowiących reklamę ukrytą,
 6. komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych;
 7. pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu,
 8. materiałów w szczególności naruszających prawa autorskie osób trzecich lub naruszających dobra osobiste osób trzecich.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję