Urząd Zamówień Publicznych - Publikacje wg kategorii tematycznych

PUBLIKACJE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WEDŁUG KATEGORII TEMATYCZNYCH

(linki)

 

PRZEPISY W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Opinie prawne dotyczące Ustawy Pzp po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r.

Ustawa Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. Tekst ujednolicony

Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące ustawy Pzp. Wyd. 2015

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych 2013

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych 2011

Tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 12 października 2012 r.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 12 października 2012 r. - wprowadzenie do przepisów ustawy

V Konferencja Naukowa. Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych. Wyd. 2012

Zielone zamówienia publiczne. II podręcznik

Prawo zamówień publicznych po zmianach z 2009 r.

Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 4 września 2008 r.

Act of 29 January 2004 Public Procurement Law. Wyd. 2008 r.

Informator o zmianach w przepisach dotyczących ogłoszeń. Wyd. 2006 r.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wyd. II 2006 r. Część 1

Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wyd. II 2006 r. Część 2 - Przepisy wykonawcze do ustawy

Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wyd. I 2004 r.

 

PROCES UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wzorcowe dokumenty. Plan sposobu wykonania zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych określonych w art. 154 pkt 10 ustawy Pzp w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Podręcznik. Wyd. II 2015

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Podręcznik. Wyd. 2014

System zamówień publicznych w Polsce wyd. 2013

Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych 2013

Zamówienia publiczne a innowacyjność 2013

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyd. 2012

Kryteria oceny ofert - przykłady i zastosowanie wyd. 2011

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce - ekspertyza 2011

Stosowanie trybów negocjacyjnych udzielania zamówień publicznych 2011

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2011

Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 2011

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych. Rekomendacje Prezesa UZP 2011

Wytyczne - przesłanki dla trybów... wyd. Urząd Zamówień Publicznych 2010

Instrumenty elektroniczne w procesie udzielania zamówień publicznych 2010

Aukcja elektroniczna. Praktyczny poradnik dla użytkowników Platformy Aukcji Elektronicznej UZP wyd. 2009 r.

Informator o zmianach w przepisach dotyczących ogłoszeń wyd.2006

Praktyczny poradnik dla korzystających z wzorcowej dokumentacji przetargowej wyd. 2006

Przewodnik po procedurach udzielania zamówień publicznych wyd. 2006 r.

Zamówienia na dostawy i usługi. Poradnik. Cz.I Wyd.2004

Zamówienia na dostawy i usługi. Poradnik. Cz.II wyd. 2004 r.

Zamówienia na roboty budowlane. Poradnik cz. I wyd. 2004 r.

Zamówienia na roboty budowlane. Poradnik cz. II wyd. 2004 r.

Jak udzielać zamówień publicznych po nowelizacji. Informator Urzędu Zamówień publicznych wyd. 2001.

Jak udzielać zamówień publicznych. Informator Urzędu Zamówień Publicznych wyd. 2000 r.

 

ORZECZNICTWO W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ

Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty orzecznicze

Pozostałe publikacje dotyczące orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych

 

KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wyniki kontroli zamówień współfinansowanych z UE przeprowadzonych przez Prezesa UZP w 2016 r.

Wyniki kontroli zamówień współfinansowanych z UE przeprowadzonych przez Prezesa UZP w 2015 r.

Wyniki kontroli zamówień współfinansowanych z UE przeprowadzonych przez Prezesa UZP w 2014 r.

Kontrola udzielania zamówień publicznych prowadzona przez Prezesa UZP - 2013 r.

Kontrola udzielania zamówień publicznych prowadzona przez Prezesa UZP - 2012 r.

Kontrola udzielania zamówień publicznych prowadzona przez Prezesa UZP - 2011 r.

Kontrola zamówień publicznych - 2010 r.

Wyniki kontroli zamówień współfinansowanych z UE przeprowadzonych przez Prezesa UZP w 2011 r.

Kontrola zamówień publicznych. VI Konferencja Naukowa. Wrocław 2013 r.

Jak uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień publicznych.Wyniki kontroli Prezesa UZP. Wyd. 1999 r.

 

ZRÓWNOWAŻONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

„Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych” Wyd. 2017 r.

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Podręcznik. Wyd. II zmienione i rozszerzone 2015 r.

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Podręcznik. Wyd. 2014 r.

Zielone zamówienia publiczne. II Podręcznik. Wyd. 2012 r.

Zielone zamówienia publiczne. Wyd. 2009 r.

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH KRAJACH

Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji. Wyd. 2014 r.

Elektroniczne zamówienia publiczne w krajach Unii Europejskiej. Wyd. 2013 r.

Zamówienia publiczne w wybranych państwach Unii Europejskiej. Wyd. 2011 r.

Dyrektywy dotyczące procedur odwoławczych w zakresie zamówień publicznych. Wyd. 2008 r.

Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej objęte dyrektywą klasyczną. Wyd. 2006 r.

Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej objęte dyrektywą sektorową. Wyd. 2006 r.

Przewodnik po procedurach zamówień publicznych w wybranych krajach UE. Wyd. 2006 r.

Zamówienia publiczne w Niemczech. Wyd. 2001 r.

Zamówienia publiczne w UE. Dyrektywy dotyczące zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane. Wyd. II 2001 r.

Zamówienia publiczne w UE - procedury odwoławcze w świetle dyrektyw. Wyd. II 2000 r.

Zamówienia publiczne w UE - sektor użyteczności publicznej. Wyd. 2000 r.

Zamówienia publiczne w UE. Dyrektywy dotyczące zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane. Wyd. 1999 r.

Zielona Księga. Zamówienia publiczne w UE - w poszukiwaniu rozwiązań. Wyd. 1998 r.

Zamówienia publiczne w UE - procedury odwoławcze w świetle dyrektyw. Wyd. 1998 r.

 

PUBLIKACJE KONFERENCYJNE

Kontrola zamówień publicznych. VI Konferencja Naukowa. Wrocław 2013 r.

Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych. V Konferencja Naukowa. Sopot 2012 r.

Zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne. IV Konferencja naukowa. Kazimierz Dolny 2011 r. Część I.

Zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne. IV Konferencja naukowa. Kazimierz Dolny 2011 r. Część II.

Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź 2010 r.

XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Toruń 2009 r.

 

ś