Polityka prywatności

Polityka prywatności


Ilekroć w Polityce prywatności jest mowa o:

  1. Administratorze - należy przez to rozumieć Józefa Edmunda Nowickiego prowadzącego działalność pod firmą CONEXIS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JÓZEF EDMUND NOWICKI, ul. Nowowiejska 17, 71-219 Bezrzecze, NIP: 8521618238,
  2. Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z portalu, przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim informacji lub innych danych zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  3. portalu - należy przez to rozumieć portal wPrzetargach (adres strony internetowej www.wPrzetargach.pl), który jest jest wydawanym elektronicznie dziennikiem w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), jako informacyjny portal internetowy, zarejstrowany w Sądzie Okręgowym w Szczecinie I Wydział Cywilny, w Rejestrze Dzienników i Czasopism, pod numerem 981,
  4. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,
  5. materiale - należy przez to rozumieć w szczególności teksty, komentarze, opinie, wypowiedzi, polemiki, obrazy, linki lub inne dane przekazane do portalu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej lub zamieszczone w miejscu wyznaczonym na portalu przez usługodawcę.

Dane osobowe każdego Użytkownika portalu są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator gromadzi informacje o użytkownikach wyłącznie do celów niezbędnych, do administrowania portalem, do celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poznania zainteresowań i potrzeb Użytkowników, a także w celu przesłania użytkownikom materiałów dotyczących, w szczególności stosowania przepisów o zamówieniach publicznych oraz materiałów, na których przesłanie Użytkownik wyrazi zgodę.

Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem do celów marketingowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Użytkownik zarejestrowany ma prawo do żądania ich usunięcia z bazy danych.

Zarejestrowany użytkownik samodzielnie odpowiada za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części portalu, w szczególności odpowiednich hasła lub haseł, a jakiekolwiek udostępnianie przez Użytkownika, jego danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na jego wyłączne ryzyko.

Administrator używa tzw. cookies, Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych portalu Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Administrator może również zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi - w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności portalu, wskutek rozwoju technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju portalu. O zmianach polityki prywatności Administrator będzie informować Użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

Na stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, działających niezależnie od portalu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Inne strony internetowe mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Administrator zaleca użytkownikom się zapoznać.

© 2016 - 2017 conexis.pl / wPrzetargach.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję