Redaktor naczelny


JÓZEF EDMUND NOWICKI

REDAKTOR NACZELNY


Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1999 r.

Autor cenionych komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych (Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.) oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach branżowych.

Praktyk. Właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

Jeden z najbardziej cenionych autorów publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych oraz wykładowców prawa zamówien publicznych w Polsce.

Cytowany w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej. 

Specjalizuje się m. in. w zamówieniach publicznych na roboty budowlane, usługi ubezpieczeniowe, dostawy aparatury medycznej.

Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Prelegent na konferencjach, zjazdach i seminariach eksperckich.

Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i studium zamówień publicznych.

Ekspert w mechanizmach korupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kontroli zamówień publicznych.

Specjalizuje się w doradztwie w przypadku kontroli zamówień publicznych wykonywanych m. in. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, urzędy kontroli skarbowej, regionalne izby obrachunkowe, a także unijne instytucje kontrolne. 

Reprezentuje obwinionych w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą.

Wieloletni członek międzynarodowej organizacji zrzeszającej ekspertów ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji.

Autor wielu opinii i ekspertyz z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

W latach 2010 - 2019 biegły sądowym w dziedzinie zamówień publicznych.

Pasjonat sztuki zegarmistrzowskiej, astronomii i literatury sensacyjnej, kibic speedwaya, hokeja i boksu.

 

Kontakt:

e-mail:  redaktor.naczelny@wprzetargach.pl

e-mail:  kancelaria@connexis.pl

tel.  883 689 848

 

ś