Redaktor naczelny


JÓZEF EDMUND NOWICKI

REDAKTOR NACZELNY


Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1999 r.

Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych (Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.) oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach branżowych.

Właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

Jeden z najbardziej cenionych autorów publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych oraz wykładowców prawa zamówien publicznych w Polsce.

Cytowany w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej.

Specjalizuje się w zamówieniach publicznych na roboty budowlane.

Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Prelegent na konferencjach, zjazdach i seminariach eksperckich.

Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i studium zamówień publicznych.

Ekspert w mechanizmach korupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kontroli zamówień publicznych.

Specjalizuje się w doradztwie w przypadku kontroli zamówień publicznych wykonywanych m. in. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, urzędy kontroli skarbowej, regionalne izby obrachunkowe, instytucje wdrażające.

Reprezentuje obwinionych w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą.

Wieloletni członek międzynarodowej organizacji zrzeszającej ekspertów ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji.

Autor wielu opinii i ekspertyz z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

W latach 2010 - 2019 był biegłym sądowym w dziedzinie zamówień publicznych.

Pasjonat sztuki zegarmistrzowskiej, miłośnik astronomii i literatury sensacyjnej, kibic speedwaya, hokeja i boksu.

 

Kontakt:

e-mail:  redaktor.naczelny@wprzetargach.pl

e-mail:  kancelaria@conexis.pl

tel.  883 689 848

tel.  504 287 661

 

ś