Redaktor naczelny


Józef Edmund NowickiJÓZEF EDMUND NOWICKI

REDAKTOR NACZELNY

Posiada 25-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych. 

Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych (Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.) oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach specjalistycznych.

Właściciel i ekspert w kancelarii specjalizującej się w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych.

Wykładowca na studiach podyplomowych z zamówień publicznych na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i Politechnice Krakowskiej, szkoleniach, konferencjach i seminariach.

Cytowany w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, sądów administracyjnych, sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej. 

Specjalizuje się m. in. w kompleksowej obsłudze zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi ubezpieczeniowe, dostawy aparatury medycznej oraz zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Ekspert w mechanizmach korupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kontroli zamówień publicznych.

Specjalizuje się w doradztwie w przypadku kontroli zamówień publicznych wykonywanych m. in. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, urzędy kontroli skarbowej, regionalne izby obrachunkowe, a także unijne instytucje kontrolne. 

W 2008 r. otrzymał prestiżowy certyfikat CFE międzynarodowej organizacji zrzeszającej ekspertów ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji - Association of Certified Fraud Examiners.

Reprezentuje również obwinionych w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą.

Autor opinii i ekspertyz z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

W latach 2010 - 2019 biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych.

Od wielu lat odpowiada na pytania czytelników miesięcznika Monitor Zamówień Publicznych.

Jest pasjonatem sztuki zegarmistrzowskiej, astronomii i literatury sensacyjnej.

Kibic speedwaya, hokeja i boksu.
 

Kontakt:

e-mail:  [email protected]

tel.  883 689 848

tel. 452 88 75 75