Powstaje krajowy rejestr ekspertów rzeczywistych

Celem rejestru jest ułatwienie zamawiającym i wykonawcom dostępu do najlepszych ekspertów i kancelarii świadczących kompleksowe usługi doradztwa z zakresu zamówień publicznych, w tym przygotowywania i przeprowadzania postępowań, reprezentowania zamawiających i wykonawców w postępowaniu odwoławczym i postępowaniu skargowym, kontroli zamówień publicznych.

Rejestr jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku zamówień publicznych.

Więcej informacji na temat rejestru, w tym jego formuły, jeszcze w lipcu br.

 

Józef Edmund Nowicki, Redaktor naczelny
 

ś