Czy autoryzacja producenta może być kryterium oceny ofert

Kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem zamówienia (art. 241 ust. 1 ustawy Pzp).
Autoryzacja producenta nie jest kryterium odnoszącym się do właściwości wykonawcy. Jest to kryterium związane z przedmiotem zamówienia, ma charakter przedmiotowy, gdyż odnosi się do usług serwisowych, jakie będzie wykonywał w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca. 
Ma ono również niewątpliwie odniesienie jakościowe, ponieważ serwis taki daje gwarancję, że odbywa się pod nadzorem lub za aprobatą jakościową producenta takiego sprzętu.

Co najistotniejsze, tylko w takim przypadku, zapewniając serwis autoryzowany, zamawiający ma gwarancję, że świadczona usługa wykonywana jest w sposób zapewniający najwyższą jakość usług (wyrok z dnia 29 stycznia 2021., KIO 3489/20). 

Ponieważ autoryzacja w sposób bezpośredni przekłada się na poziom jakości realizowanych usług, ponieważ posiadając taką autoryzację podmiot pozyskuje dostęp do bazy wiedzy producenta (dokumentacji, narzędzi, kodów oprogramowania serwisowego), jego wsparcia, ma dostęp do najnowszej, pełnej i oficjalnej dokumentacji technicznej - musi w związku z tym ponosić z tego tytułu dodatkowe koszty.

Z tych też powodów przyznanie punktów w kryterium oceny ofert w przypadku, gdy o zamówienie ubiegał się będzie podmiot, który taką autoryzację posiada - rekompensuje raczej kwestie owych dodatkowych kosztów ponoszonych w związku z tym przez wykonawcę. 
W przypadku zamówień na dostawy np. aparatury medycznej, kryterium autoryzacji producenta jest bardzo dobrym kryterium oceny ofert.

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.
Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.