Czy numery tablic rejestracyjnych pojazdu to dane osobowe

W wyroku z dnia 24 lipca 2023 r., KIO 1959/23, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że analiza dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych prowadzi do wniosku, że sam numer rejestracyjny nie stanowi danych osobowych, które mogą prowadzić do identyfikacji danej osoby fizycznej. 

Przykładowo, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 czerwca 2019 r., I OSK 2063/17 stwierdził, że (…) „Numer rejestracyjny służy przede wszystkim identyfikacji pojazdu i do niego jest przypisany.” (…) „Brak możliwości powiązania numerów rejestracyjnych pojazdów, bez nadmiernego wysiłku i kosztów, z osobami fizycznymi, które dają się zidentyfikować, sprawia, że numer rejestracyjny pojazdu nie ma statusu danych osobowych. Numer rejestracyjny jest umieszczony na samochodzie, za zgodą właściciela pojazdu, sam w sobie jest ogólnie dostępny dla bliżej nieokreślonej liczby osób. Jednak nie oznacza to, że można go w sposób prosty powiązać z konkretną osobą. Wskazać bowiem należy, że często z tego samego pojazdu korzystają różne osoby. Powyższe niezbicie wskazuje, że nie jest możliwe, w sposób prosty i łatwy, powiązać numer rejestracyjny pojazdu z konkretną osobą - właściciela (lub posiadacza) pojazdu.” Tym samym sąd przyjął stanowisko, zgodnie z którym tablic rejestracyjnych nie należy traktować jako dane osobowe. W uzasadnieniu orzeczenia stwierdził, że nie jest możliwe, bez sporego wysiłku i kosztów powiązać numeru rejestracyjnego z konkretną osobą i namierzyć właściciela samochodu. Szczególnie, że coraz popularniejszą formą finansowania stają się rożnego rodzaju leasingi czy wynajmy długoterminowe. A w takim przypadku właścicielem pojazdu jest bank lub firma. Poza tym z jednego auta często korzysta kilka osób. 

Stanowisko takie podtrzymał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 listopada 2022 r., III OSK 1522/21

W wyroku z dnia 12 marca 2020 r., I C 214/19, Sąd Okręgowy w Warszawie uznał natomiast, że bez zasięgnięcia informacji w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK), która to nie jest dostępna bez szczególnego uzasadnienia prawnego, nie sposób, by osoba trzecia ustaliła tożsamość właściciela konkretnego pojazdu. Sąd zwrócił również uwagę, że „Nie należy (…) mylić wiedzy osób postronnych nieznających powoda osobiście i nie mogących zidentyfikować go jako właściciela pojazdu, ze względu na numery jego tablic rejestracyjnych, bez podjęcia nadzwyczajnych starań, z wiedzą osób, znających powoda osobiście i mogących zidentyfikować pojazd jako będący jego własnością na podstawie osobistej z nim znajomości lub styczności.”

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.                                                  Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.