Czy tryb przetargu nieograniczonego może być zastosowany zawsze?

Czy tryb przetargu nieograniczonego może być zastosowany zawsze?

 

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy (art. 39 Pzp).

Przepis art. 39 Pzp ustanawia definicję jednego z dwoch podstawowych trybow udzielania zamowień publicznych, tj. trybów, które tylko co do zasady mogą być zastosowane zawsze, a ich wybór nie jest obwarowany koniecznością spełnienia żadnych przesłanek czy wystąpienia szczególnych okoliczności.

W wyroku z dnia 10 października 2013 r., KIO 2267/13, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Zamawiający, ktory nie jest w stanie opracować opisu przedmiotu zamówienia nie może udzielić zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego, gdziecjednym z podstawowych warunkow jest przekazanie na rownych prawach wszystkimcwykonawcom opisu przedmiotu zamowienia, sporządzonego zgodnie z art. 29 ust. 1 P.z.p.”.

Jeżeli zamawiający z przyczyn od niego niezależnych, ze względu na specyfikę przedmiotu zamowienia (np. z uwagi na szczegolne okoliczności dotyczące jego charakteru, stopnia złożoności lub uwarunkowań prawnych lub finansowych lub z uwagi na ryzyko związane z robotami budowlanymi, dostawami lub usługami lub zamawiający), nie może opisać przedmiotu zamowienia w wystarczająco precyzyjny sposob, niemożliwe będzie zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję