Ustalanie wartości szacunkowej zamówienia na najniższej, najwyższej lub średniej wycenie