Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego

22 sie 2018, 00:00 Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Czy kosztorys ofertowy jest innym dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania?

Zamawiający nie może również wezwać wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia dokumentów stanowiących treść oferty.

czytaj więcej
ś