Zamówienie z wolnej ręki na czas niezbędny do zakończenia postępowania przetargowego