Tryb WR - art. 67 ust. 1 pkt 4

2 mar 2017, 12:10 Czy pierwotnymi warunkami zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp, które nie mogą być zmienione są warunki udziału w postępowaniu ?

Chodzi o to, aby zapobiec możliwości skorzystania przez wykonawcę z preferencyjnych warunków w trybie zamówienia z wolnej ręki.

czytaj więcej
ś