Zasada legalizmu

19 lut 2018, 00:00 Zamawiający może w postępowaniu samodzielnie unieważnić czynności wykluczenia z postępowania, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania, a także wyboru najkorzystniejszej oferty

Dopuszczenie możliwości unieważniania poszczególnych czynności w postępowaniu samodzielnie przez zamawiającego nie daje zamawiającemu prawa do dowolności dokonywania takiej czynności, ponieważ wykonawca może skorzystać ze środka lub środków ochrony prawnej.

czytaj więcej
ś