Opis przedmiotu zamówienia - art. 29 ust. 2

9 lut 2018, 00:00 Zamawiający wskazał, że istnieje kilku producentów oferowanego sprzętu, zatem nie można zgodzić się, że doszło do naruszenia art. 29 ust. 2 Pzp

Zamawiający wykazał – poprzez złożone dowody – że Odwołujący ma możliwość złożenia oferty oraz że współpracuje z innymi producentami sprzętu (m. in. z producentem sprzętu Dell)