Umowa - treść i zmiany zawartej umowy

Czy zamawiający może zastrzec we wzorze umowy prawo odstąpienia od umowy w sytuacji gdy stopień zaawansowania prac związanych z wykonaniem robót budowlanych nie będzie gwarantował możliwości wykonania tych robót w terminie?

Zasada swobody zawierania umów doznaje ograniczeń wyłącznie w takim zakresie, jak wynika to przepisów prawa. Takie ograniczenia zawiera ustawa - Prawo zamówień publicznych.

czytaj więcej 27 wrz 2017, 00:02
Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego Jak należy formułować klauzule umowne na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp?

Dodatkowym ograniczeniem, jakie ustawodawca nałożył na zamawiającego w odniesieniu do zakresu zmian, jest wskazany w art. 144 ust. 1b Pzp warunek, by zmiany postanowień umownych nie prowadziły do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej, tj. zastąpienia zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub całkowitej zmiany rodzaju zamówienia (art. 144 ust. 1b Pzp).

czytaj więcej 1 cze 2017, 00:10
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych dopiero po zawarciu umowy

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego.

czytaj więcej 21 mar 2017, 01:00
Stosowanie przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (przepisów centralizujących rozliczenia podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego)

Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku VAT nie wprowadza odrębnej definicji zamawiającego, ani nie zmienia zasad ustalania wartości zamówień publicznych udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im instytucje.

czytaj więcej 13 mar 2017, 00:39
Niemożności świadczenia w związku z krótkim terminem wykonania zamówienia

Niemożliwość świadczenia musi być o charakterze trwałym.

czytaj więcej 9 mar 2017, 04:38
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję