Odrzucenie oferty - art. 89 ust. 1 pkt 6

20 maj 2022, 00:00 Błąd w obliczeniu ceny