Fakt, że w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta w dużym stopniu uprawdopodabnia, że krótki termin dostarczenia sprzętu do prezentacji utrudniał wykonawcom udział w postępowaniu, co stanowi naruszenie art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp

Fakt, że w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta w dużym stopniu uprawdopodabnia, że krótki termin dostarczenia sprzętu do prezentacji utrudniał wykonawcom udział w postępowaniu, co stanowi naruszenie art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp 

 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy P.z.p., przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W świetle utrwalonego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych, naruszenie tego przepisu następuje nie tylko w przypadku udowodnienia faktu utrudnienia uczciwej konkurencji, ale także wówczas, gdy fakt utrudnienia uczciwej konkurencji, poprzez sposób sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, został co najmniej uprawdopodobniony.

Jak wynika z Informacji o wyniku kontroli, istotą stwierdzonego naruszenia art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. jest 7 dniowy termin, w którym wykonawca miał ewentualnie przedłożyć określony sprzęt w celu wykonania testów. Faktem bezspornym jest, że termin ten był kwestionowany przez jednego z wykonawców zainteresowanych udziałem w przetargu, który ostatecznie jednak nie złożył oferty. Termin ten został uznany za zbyt krótki także przez biegłego, który wskazał na znaczny koszt sprzętu i wysiłek organizacyjny związany z jego pozyskanie i przechowywaniem, w związku z brakiem pewności, czy wykonawca w ogóle zostanie wezwany do prezentacji, w jakim terminie oraz co się stanie ze sprzętem po prezentacji. W tych warunkach, z ostrożności, należało bowiem pozyskać sprzęt do ewentualnej prezentacji już na początku postępowania, aby mieć pewność, że w wyznaczonym ad hoc przez Zamawiającego terminie będzie możliwe dostarczenie go w celu przeprowadzenia prezentacji. 

W świetle powyższego, fakt, że w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta w dużym stopniu uprawdopodabnia, że ww. termin dostarczenia sprzętu do prezentacji utrudniał wykonawcom udział w postępowaniu. Opisując przedmiot zamówienia, Zamawiający musi uwzględnić odpowiedni czas umożliwiający przygotowanie prawidłowej oferty, w tym przypadku też odpowiedni czas na przygotowanie ewentualnej prezentacji przedmiotu zamówienia. Termin związania ofertą wynoszący 30 dni nie stanowił przeszkody do wyznaczenia terminu 14 dniowego na dostarczenie wymaganych urządzeń. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający zawsze może przedłużyć termin związania ofertą.

 

Uchwała z dnia 22 stycznia 2016 r., KIO/KD 4/16

 

Źródło: www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję